Pages Navigation Menu

Watch All Armenian Online Television Channels in one place

Կենդանի մատյան Թողարկում 129

ԹԱԴԵՎՈՍ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախ. աշխ. եւ զբաղվ. Վարչ. պետ
ՀԵՂԻՆԵ ՄԱՆԱՍՅԱՆ Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնների հայաստանյան կենտրոնի տնօրեն
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ Միգրացիոն պետ. ծառ. միգրացիոն քաղաքականության բաժնի պետ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՐԱՇԼՅԱՆ “Վերադարձ Հայաստան” հիմնադրամի տնօրեն
ԱՐՄԵՆ ԳԱԼՍՏՅԱՆ Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի տնօրեն