Pages Navigation Menu

Watch All Armenian Online Television Channels in one place

Հայաստանի Ձայնը Երկրորդ Եթերաշրջան ՇՈՒՏՈՎ

Ուշադրություն !!! Մեկնարկում է Հայաստանի Ձայնը նախագծի երկրորդ եթերաշրջանի նախընտրական փուլը: Բոլոր նրանք, ովքեր արդեն հայտագրվել են Օգոստոսի 26-ին ժամը 11.00 -ին պետք է ներկայանան Արմենիա հեռուստաընկերություն. հասցե ` Եղվարդի խճուղի 1: Իսկ ովքեր դեռևս չեն հասցրել հայտագրվել, շտապեք ` հայտագրման վերջին ժամկետն է Օգոստոսի 25-ը !!!
The Voice of Armenia 2 !!! Շտապեք հայտագրվել !!!