Pages Navigation Menu

Watch All Armenian Online Television Channels in one place

Հարազատ թշնամի Սերիա 103

Բաբիին նյարդայնացնում է այն փաստը, որ Էմիլին եկել է Տանոյին տեսնելու: Իսկ Սպարտակն ավելի է չարանում Էմիլիի հանդեպ Լիլիից ստացած տեղեկությունից հետո:
Կարպիչը հյուրընկալվում է Զավենին և ոչ ուղղակի ձևով հասկացնում, որ մի օր Անժելից լուր կստանա:
Պապը ջանում է Սպարտակին հանդարտեցնել, ազատել այն ատելությունից, որ ունի Կարպիչի հիվանդ սանիկի հանդեպ, ինչպես նաև ճիշտ ձևով է մեկնաբանում Էմիլիի քայլերը:
Կարպիչը հանդիպում է Յուրիին, սակայն Յուրին իր որոշման մեջ անխախտ է մնում` մոտ չթողնելով Կարպիչին իր ընտանիքին:
Սպարտակն ու Լիլին հանդիպում են, բայց վերջինս, Էմիլիին մոռացնել տալու փոխարեն, ստիպում է ավելի տառապել ու ավելի կարևորել Էմիլիի ներկայությունն իր կյանքում:
Սպարտակը գալիս է Էմիլիենց տուն, փողոցում մի քանի պտույտ անում, որը չի վրիպում Էմիլիի աչքից և հեռանում է:
Ֆրիկն ու Վիտուսը հետևում են Սպարտակին և, վրեժխնդրությունից ելնելով, այրում նրա մեքենան:

Баби злит тот факт, что Эмили пришла проведать Тано. А Спартак ещё более злится на Эмили, из-за полученной информации от Лили.
Карпич приходит в гости к Завену и не прямим текстом объясняет, что в один прекрасный день получит сведение от Анжелы.
Дедушка пытается успокоить Спартака, что освободить от ненависти к крестнику Карпича, и правильно толкует поступки Эмилии.
Карпич встречается с Юрием, но он остаётся непоколебимым в своём решении, на потпуская Карпича близко к своей семьё.
Спартак и Лили встречаются, но вместо того, чтоб дать ему забыть Эмили, она заставляет его ещё больше страдать и ещё более ценить важность Эмилии в своей
жизни.
Спартак приходит домой к Эмилии, на улице делает пару кругов, что и замечает Эмили и уходит.
Фрик и Витус преследуют Спартака и, из-за ненависти сжигают его машину.
Babi gets angry by the fact that Emily visited Tano. Spartak gets even angrier with Emily, after the information received from Lily.
Karpich visits Zaven and not by direct text explains that one fine day he will get information from Angela.
Grandpa tries to calm Spartak down and free him from hatred towards Karpich’s godchild and correctly interprets Emily’s actions.
Karpich meets with Yuriy, but he remains unshaken in his decision of not letting Karpich close to his family.
Spartak and Lily meet, but instead of making him forget Emily, she makes him suffer even more and to appreciate even more the importance of Emilia in his life.
Spartak comes to Emily’s home, drives up and down her street, Emily notices him, and he leaves.
Frick and Vitus chase Spartak, out of hatred burn down Spartak’s car.