Pages Navigation Menu

Watch All Armenian Online Television Channels in one place

Հարազատ թշնամի Սերիա 129

Սպարտակը փորձում է Ռենային հանգստացնել:
Ֆիլիպը հյուրընկալվում է Բալայաններին, սակայն, լավ ընդունելության չարժանանալով, հեռանում է:
Կարպիչը գիտակցում է, որ Տանոյին ժամանակ չի մնացել, և ինքն անկարող է վերջինիս փրկել:
Յուրին հուսահատված է, քանի որ Լյուսիին ապրելու հույս չեն տալիս:
Վարդը Միշի հետ մեկնում է գյուղ, որովհետև հայրը ծանր հիվանդ է:
Ռենան Լյուսիի մոտ մեկնելու ցանկություն է հայտնում, սակայն Սպարտակը դեմ է լինում:
Յուրին ու Կարպիչը հիվանդանոցում հանդիպում են:
Էմիլին երեխայի հետ հոր տուն գնալու ցանկություն է հայտնում, Ռենան թույլ չի տալիս, որ երեխային իր հետ տանի, իսկ Սպարտակը վերջինիս պաշտպան է կանգնում:

Спартак пытается успокоить Рену.
Филип идёт в гости к Балаянам, но не встретив тёплого приёма, уходит.
Карпич осознаёт, что у Тано нет времени, и что он не в силах его спасти.
Юрий в отчаянии, так как нет никакой надежды, что Люси выживит.
Вард с Миш едут в деревнью, потому что отец тяжело болен.
Рена говорит о своём желании поехать к Люси, но Спартак против этого.
Юрий и Карпич встречаются в больнице.
Эмили говорит о своём желании с ребёнком поехать домой к отцу, Рена не позволяет, чтоб она везла ребёнка с собой, а Спартак поддерживает её желание.

Spartak tries to comfort Rena.
Philip visits the Balayans, but not finding a warm reception, leaves.
Karpich realizes that he has no time to save Tano’s life.
Yuriy in despair, as there is no hope that Lucy will survive.
Vard and Mish go to the countryside, because her father is seriously ill.
Rena tells about her desire to go to Lucy’s place, but Spartak against it.
Yuriy and Karpich meet in the hospital.
Emily wants to visit her father with child, Rena is against it, but Spartak supports her desire.