Pages Navigation Menu

Watch All Armenian Online Television Channels in one place

Հարազատ թշնամի Սերիա 63

Ֆիլիպը կրկին հայտնում է Կարպիչին երկրից դուրս գալու իր մտադրության մասին, ինչն էլ Կարպիչը որակում է փախուստ ստեղծված խառը իրավիճակից:
Սպարտակը հորից բացատրություն է պահանջում: Վիճաբանության արդյունքում Ռենան լսում է Յուրիի ապօրինի զավակի գոյության մասին:
Բաբին տղաներին չի ասում Սպարտակի այցի մասին:
Ռենան չի ցանկանում լսել Յուրիի բացատրություններն ու միայն մեկնելու մասին է մտածում, իսկ Սպարտակը հեռանում է տանից: Սպարտակը, մեքենայի մեջ գիշերելով, փակ համարից զանգում է Էմիլիին ու չի խոսում:
Զավենը, հեռախոսազրույց ունենալով զարմիկի հետ, ասում է ոստիկանություն դիմելու իր ցանկության մասին:
Վիտուսը պատահաբար գտնում է Ֆրիկի անձնագիրը:
Филип снова сообщает Карпичу о своём намерении уехать из страны, что Карпич квалифицирует, как побег из смешанной ситуации.
Спартак требует объяснений от отца. Во время ссоры Рена слышит об существовании незаконнорожденного ребёнка Юрия.
Баби не говорит парням о визите Спартака.
Рена не желает слушать объяснения Юрия и думает только об отъезде, а Спартак уходит из дома. Спартак ночует в машине, звонит Емили с неопределённого номера и молчит.
Во время разговора с племянником, Завен говорит о желании обратиться в полицию.
Витус случайно находит паспорт Фрика.

Philip again tells Karpich about his intention to leave the country, which Karpich qualifies as an escape from a tough situation.
Spartak demands explanations from his father. During a quarrel Rena hears about the existence of Yuriy’s illegitimate child.
Babi does not tell the guys about Spartak’s visit.
Rena doesn’t want to listen to George’s explanations and only thinks about her departure, Spartak leaves home. Spartak spends the night in the car, calls Emily from a withheld number and doesn’t speak.
During a call with his nephew, Zaven tells about his intention to go to the police.
Vitus accidentally finds Frik’s passport.