Pages Navigation Menu

Watch All Armenian Online Television Channels in one place

Հարազատ թշնամի Սերիա 74

Սպարտակը, հոր պայմանը հիշելով, իրեն հեռու է պահում Էմիլիից:
Վարդը վիճում է հոր ու քրոջ հետ:
Կարպիչն իր ողբերգիկ վիճակի համար անիծում է Բալայաններին, նրանց մեղադրում իր բոլոր դժբախտությունների մեջ:
Վարդը որոշում է Միշի հետ վերադառնալ քաղաք, սակայն հայրը կանգնեցնում է:
Իռենին արտերկրից աշխատանքային առաջարկ է արվում:
Արթուրը դուրս է գրվում հիվանդանոցից:
Էմիլին Միշից իմանում է ծնողների վեճի և մոր գյուղ գնալու մասին, և Սպարտակին խնդրում է իրեն գյուղ տանել:
Յուրին Գոռին առաջարկում է կրկին բողոքել Կարպիչի դեմ:
Կարպիչը «բոմժերին» խոստանում է գտնել նրանց հարազատներին:
Արթուրը հյուրընկալվում է Իռենին:
Спартак, помня об условии отца, держится в далеке от Эмилии.
Вард ссорится с отцом и сестрой.
Карпич проклинает Балаянов в своей мизерной ситуации, винит их во всех своих трагедиях.
Вард решает с Мишом вернуться в город, но отец останавливает.
Ирен предлагают работу зарубежом.
Артур выписывается из больницы.
Эмили узнаёт о ссоре родителей от Миша и о том, что мама поехала в деревню, и просит Спартака отвезти её в деревню.
Юрий предлагает Гору опять написать жалобу на Карпича.
Карпич обещает «бомжам» найти их родственников.
Артур идёт в гости к Ирен.

Spartak, remembering his father’s conditions, keeps away from Emily.
Vard quarrels with his father and sister.
Karpich curses the Balayans in his miserable situation, blaming them for all his tragedies.
Vard decides to return to the city with Mish, but her father stops her.
Iren is offered a job abroad.
Arthur is checked-out from the hospital.
Emily finds out about the quarrel of parents from Misha and that her mother went to the village, and asks Spartak to take her to the village.
Yuriy offers Gor to write a complaint against Karpich.
Karpich promises “homeless people” to find their relatives.
Arthur visits Iren.