Pages Navigation Menu

Watch All Armenian Online Television Channels in one place

Հարազատ թշնամի Սերիա 76

Կարպիչը հասկանում է, որ իր սանիկներից մեկն ապօրինի Բալայանն է, և որ այդ մեկը Տանոն է:
Արթուրը կրկին գալիս է Իռենի տուն, սակայն հարևանուհին տեղեկացնում է, որ մեկնել են:
Կարպիչը, նորությամբ ոգևորված ու իրեն հաղթող ճանաչած, հանդիպում է Յուրիին և ահաբեկում` հիշեցնելով, թե նրան ինչ է սպասվում իր ձերբակալության դեպքում:
Սպարտակն ու Էմիլին վիճում են. Էմիլին իրենց տուն վերադառնալու ցանկություն է հայտնում:
Կարպիչն անակնկալ հյուրընկալվում է իր սանիկներին և առանձնահատուկ ուշադրության է արժանացնում Տանոյին` շարժելով Ֆրիկի բարկությունը:
Էմիլիին Բալայանների տանից գնալու ցանկությունից ետ է պահում Յուրի Բալայանը:
Գոռը ոստիկանությունում ճանաչում է Կորյունին:
Կարպիչին հերթական անգամ ոստիկանություն են կանչում:

Карпич понимает, что один из его крестниковвне брачный Балаян, и что это-Тано.
Артур опять приходит домой к Ирен, но соседка сообщает, что они уехали.
Карпич, взволнованный от новости и признавший себя победителем, встречается с Юрием и угрожает, напоминая, что его ждёт при его аресте.
Спартак и Эмили ссорятся-Эмили выражает желание возвратиться домой.
Карпич неожиданно идёт в гости к крестникам и особенное внимание обращает на Тано, чем и раздражает Фрика.
От желания Эмилии уйти из дома Балаянов отговаривает Юрий Балаян.
Гор в полиции узнаёт Корюна.
Карпича в очередной раз зовут в полицейский участок.

Karpich realizes that one of his godchildren is illegitimate Balayan, and that is Tano.
Arthur comes to Iren’s place again, but her neighbor tells that they are gone.
Karpich, excited by the news and declares himself a winner, meets Yuriy and threatens him, reminding what waits for him if he is sent to prison.
Spartak and Emily quarrel, Emily expresses a wish to return home.
Karpich unexpectedly comes to visit godchildren and pays special attention to Tano, which annoys Frick.
Emily is discouraged by Yuriy Balayan from a desire to leave the Balayans’ house.