Pages Navigation Menu

Watch All Armenian Online Television Channels in one place

Սուր անկյուն 22.09.2013 – տեսանյութ 2

Անվտանգ են արդյոք արհեստական լճերում աճեցված ձկները: Դրանց տրվող կերակրի հետ աճի հորմոն և ներկանյութ խառնում են, թե ոչ: