Pages Navigation Menu

Watch All Armenian Online Television Channels in one place

Սուր անկյուն 30.06.2013 – տեսանյութ 2

“Պանացեա” ընկերության արտադրած Նարինե կաթնաթթվային մթերքի և Նարինե բակտերյալ խտանյութի վաճառքի արգելքն ու հակասությունները: