Pages Navigation Menu

Watch All Armenian Online Television Channels in one place

20-րդ դար Թողարկում 6

Հայ փառահեղ արձակագիր և գրականագետ Ակսել Բակունցի կյանքի ու գործունեության մինչ օրս մութ մնացած փաստերը կտան 20-րդ դարի իրական նկարագիրը:

Тайные факты жизни и карьеры великолепного писателя и литературоведа Акселья Бакунца дадут реальное описание 20 века.
Secret facts of life and career, a great writer and specialist in literature Axel Bakunts give a real description of the 20th century.