Pages Navigation Menu

Watch All Armenian Online Television Channels in one place

20-րդ դար Թողարկում 7

Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցության կենտկոմի առաջին քարտուղար Աղասի Խանջյանի կյանքի ու գործունեության մինչ օրս չբացահայտված փաստերը կտան 20-րդ դարի իրական նկարագիրը:

Нераскрытые факти жизни и деятельности первого секретарья Центрального Комитета Коммунистической партии Армении дадут реальное описание 20-ого века.

Undisclosed life and career facts of the first secretary to Armenian Central Committee of Communist Party will give the real description of the 20th century.